Länsstyrelsernas Stiftelsesök

Välkommen till Länsstyrelsernas sida för att hitta uppgifter om stiftelser.

Du kan söka efter:

  • Stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att hitta stiftelser som du kan söka stipendier eller bidrag från.
  • Vilka personer som sitter i styrelsen, är revisorer och firmatecknare med mera.
  • Stiftelser utifrån flera olika sökkriterier beroende på vad du är intresserad av.

Hur söker man stiftelse

Klicka på Sök stiftelse för att komma igång och söka. Vill du bara se stiftelser hos en viss registreringsmyndighet kan du klicka på namnet på länsstyrelsen längst ner på denna sida. Du kan också titta på fliken Söktips för mer hjälp.

Uppgifterna i Stiftelsesök

Stiftelsesök omfattar alla aktiva stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister. I Stiftelsesök ingår dock inte pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är de uppgifter som finns registrerade i stiftelseregistret. Uppgifterna i registret har stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Stiftelsesök uppdateras en gång per dygn, så det kan finnas uppgifter som ännu inte hunnit bli registrerade.

Uppgifterna är samma uppgifter som finns i ett registreringsbevis. Observera att uppgifterna i Stiftelsesök dock inte är ett registreringsbevis. Det är stiftelserna som själva ansvarar för att uppgifterna är riktiga, både vad det gäller de uppgifter som är de anmäler och de ändringar som de lämnar in.

Om du vill söka pengar

Länsstyrelserna hanterar inte ansökningar för utdelning av bidrag och stipendier och kan inte vara behjälpliga med att söka fram stiftelser. För att söka pengar från en stiftelse behöver du kontakta stiftelsen om ansökningshandlingar, ansökningstider och vart ansökan ska skickas.

Otillåten användning

Otillåten användning av tjänsten eller användande med syfte att överbelasta tjänsten innebär att man gör sig skyldig till dataintrång, ett brott som kan medföra böter eller fängelse.

Registreringsmyndigheter

Registerhållningen är koncentrerad till Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Östergötlands län, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Länsstyrelsen i Dalarnas län, Länsstyrelsen i Västernorrlands län och Länsstyrelsen i Norrbottens län.

Bild på ett träd med mynt inunder