Länsstyrelsernas stiftelsesök

Välkommen till Länsstyrelsernas nya sida för att hitta uppgifter om stiftelser. Tjänsten vänder sig till fler användare än tidigare genom att vi lagt in fler uppgifter om de registrerade stiftelserna. Vårt mål är att den ska vara lättare att använda och kunna hjälpa fler.

Du kan söka efter:

  • Stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att hitta stiftelser som du kan söka stipendier eller bidrag från.
  • Vilka personer som sitter i styrelsen, är revisorer med mera.
  • Stiftelser utifrån flera olika sökkriterier beroende på vad du är intresserad av.

Hur söker man stiftelse
Klicka på Sök stiftelse för att komma igång och söka. Vill du bara se stiftelser hos en viss registreringsmyndighet kan du klicka på namnet på länsstyrelsen längst ner på denna sida. Du kan också titta på fliken Söktips för mer hjälp.

Uppgifterna i Stiftelsesök
Stiftelsesök omfattar alla aktiva stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, förutom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är de uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna. Det kan finnas uppgifter som ännu inte hunnit registreras.

Uppgifterna gäller inte som registreringsbevis och registreringsmyndigheten tar inte något juridiskt ansvar för riktigheten av uppgifterna som anmälts.

Om du vill söka pengar
För att söka pengar från en stiftelse behöver du kontakta stiftelsen om ansökningshandlingar, ansökningstider och vart ansökan ska skickas.

Otillåten användning
Otillåten användning av tjänsten eller användande med syfte att överbelasta tjänsten innebär att man gör sig skyldig till dataintrång, ett brott som kan medföra böter eller fängelse.

Bild på ett träd med mynt inunder