Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Mikko Anderssons Stiftelse
Organisationsnummer: 802425-9072
c/o Adress: Advokatfirman Rother-Schirren
Adress: Birger Jarlsgatan 34
Postnummer: 11429
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 08-17 93 30
Fax: 08-37 97 95
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson: Theddo Rother-Schirren
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att bevara och utveckla museiverksamheten i Bruksmuseet/Smedsgården i Köpmanholmen. Främsta intresset är att "Brukets" historia dokumenteras och att dokumentationen vårdas väl i därtill formade arkiv (dokumentera, arkivera).
År: 2018
Tillgångar: