Gå tillbaka till: Sök/Stiftelseinformation

Information om vald stiftelse
Stiftelsenamn: Nynässtiftelsen
Organisationsnummer: 802481-5071
c/o Adress:
Adress: Box 10700
Postnummer: 121 29
Ort: Stockholm
Telefonnummer: 072-2292242
Fax:
E-post:
Webbsida:
Kontaktperson:
Stiftelsetyp: Annan stiftelse
Registreringsmyndighet: Stockholms län
Län: Stockholms län
Säte: Stockholm
Ändamål: Att långsiktigt och varaktigt säkerställa att Nynas AB (publ), 556029-2509 ("Nynas"), inte utgör en s.k. blocked person eller är föremål för sanktioner meddelade av den amerikanska myndigheten Office of Foreign Assets Control (eller en sådan myndighet som kan komma att träda i denna myndighets ställe; "OFAC") samt att i övrigt verka för Nynas långsiktiga fortlevnad. Detta ska uppnås genom att stiftelsen ska (i), direkt eller indirekt, förvärva, äga och kontrollera aktier i Nynas, (ii), direkt eller indirekt, överlåta aktier i Nynas till någon annan som inte är en blocked person eller är föremål för sanktioner meddelade av OFAC eller (iii) lämna direkta anslag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA).

Såväl stiftelsekapitalet som alla former av värdeökningar på detta, däribland avkastning, realisationsvinst och ränta, får användas för att främja stiftelsens ändamål. Om stiftelsen inte längre, direkt eller indirekt, äger aktier i Nynas, ska stiftelsens förmögenhet användas genom direkta anslag till Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Stiftelsekapitalet får dock inte förbrukas inom en kortare tid än tio år från bildandet.
År:
Tillgångar: