Län
Kommun
Sökfält
Söktext
Träffar/sida


Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas

Länsstyrelsernas gemensamma stiftelsedatabas är till för dig som söker efter en viss stiftelse eller som söker efter stiftelser med ett visst ändamål, till exempel för att söka stipendier och bidrag.

Databasen omfattar alla stiftelser som är registrerade i länsstyrelsernas stiftelseregister, utom pensions- och personalstiftelser och kollektivavtalsstiftelser. De uppgifter som finns i databasen är uppgifter som stiftelserna själva anmält till länsstyrelserna.

Uppgifterna gäller inte som registreringsbevis och registreringsmyndigheten ikläder sig inte något juridiskt ansvar för riktigheten av uppgifterna.

Så här söker du i stiftelsedatabasen:

Vad innehåller listan?

Listan du får fram innehåller uppgifter om stiftelsens namn, fullständigt ändamål, förmögenhetsuppgift från stiftelsens senast inlämnade årsredovisning samt stiftelsens säte (kommun). Om Du klickar på stiftelsens namn får Du fram ytterligare information om stiftelsen såsom bland annat adress och telefonnummer.

Ansökningar

Uppgift om ansökningshandlingar och uppgift om ansökningstider tillhandahålls av varje enskild stiftelse. Ansökan skickas till stiftelsen.