Tillgänglighet för Stiftelsesök

Länsstyrelserna står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur Stiftelsesök uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?
Kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen är krav 9.1.4.1 och 9.1.4.3 i enlighet med DOS-lagens minimikrav (EN301549 v 3.2.1 Annex A).

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?
Om du behöver innehåll från Stiftelsesök som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde, kan du meddela oss. Det kan vara till exempel tillgänglig pdf-fil, stor text, lättläst, ljudinspelning eller punktskrift.

Svarstiden är normalt två veckor.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet
Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss på den e-postadress eller det telefonnummer som vi anger ovan så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn
Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet
Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.